HIỂU ĐÚNG VỀ VITAMIN D

HIỂU ĐÚNG VỀ VITAMIN D

Vitamin D thuộc nhóm vitamin tan trong dầu. Các hợp chất đại diện quan trọng nhất của chất này là vitamin D3 (Cholecalciferol) và vitamin D2 (Ergocalciferol). Một thông tin quan trọng đối với loại vitamin này, đó chính là mặc dù được gọi là một...

Xem thêm